DESCRIPCIÓ

Acompanyament, interacció i dinamització d’activitats consensuades amb els usuaris adults


ÁMBIT

Social i Oci i temps lliure


LLOC

Seu Aldaba Integra. C/ Costa i Llobera nº28, Palma


DIA I HORA

De dilluns a divendres(matins i/o horabaixes) de 09’30 a 17’30h.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones majors d’edat que veuen afectades la seva autonomia (deteriorament cognitiu, trastorn de salut mental o discapacitat).


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona amb habilitats per a dinamitzar un espai de trobada de les persones ateses. Persona amb habilitats de comunicació i capaç de promoure la comunicació dins el grup. Persona amb ganes de transmetre coneixements i habilitats.


FUNCIONS

Suport a la realització de activitats socioeducatives. Dinamització dels espais de trobada de les persones ateses (mitjançant la lectura, conversa, jocs, …)


ACTIVITATS

Acompanyaments a persones adultes. Compartir el temps d’oci amb les persones ateses.