DESCRIPCIÓ

Acompanyament, interacció i dinamització d’activitats consensuades amb els usuaris adults i a l’hort Ses Garbes


ÁMBIT

Social i Oci i temps lliure


LLOC

Seu Aldaba Integra. C/ Costa i Llobera nº28, Palma i a l’Hort Ses Garbes, Horts Socials ASIMA (Carretera de Soller, juny al Centre Penitenciari de Palma)


DIA I HORA

Dilluns i dimecres de 9.30h-11.30h. Per tallers de 10.30h a 11.30h). Dimarts i dijous Hort Ses Garbes (9.30 a 10.30h)


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones majors d’edat que veuen afectades la seva autonomia (deteriorament cognitiu, trastorn de salut mental o discapacitat). I que passen per un procés judicial, havent anomenat una persona que hi tengui cura i representació.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona major d’edat, amb habilitats per a dinamitzar un espai de trobada de les persones ateses. Persona alegre i amb habilitats de comunicació i capaç de promoure la comunicació dins el grup. Persona amb ganes de transmetre coneixements i habilitats.


FUNCIONS

Suport a la realització de activitats socioeducatives. Dinamització dels espais de trobada de les persones ateses (mitjançant la lectura, conversa, jocs, …) Dinamització de l’activitat de l’Hort de Ses Garbes.


ACTIVITATS

Acompanyaments a persones adultes. Compartir el temps d’oci amb les persones ateses.