DESCRIPCIÓ

Acompanyament, interacció i dinamització d’activitats consensuades amb els usuaris adults


ÁMBIT

Social i Oci i temps lliure 


LLOC

Mallorca nord


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí i horabaixa .


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

 


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

 


FUNCIONS

 


ACTIVITATS