DESCRIPCIÓ

Acompanyament i suport en tallers, sortides o activitats a adults majors.


ÁMBIT

Social i Oci i temps lliure 


LLOC

Illes Balears – Sense determinar ja que depen de la persona atesa.


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí i horabaixa . Sense determinar ja que depen de la persona atesa.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones majors d’edat. Persones que tenen afectades la seva autonomia (deteriorament cognitiu, trastorn de salut mental i/o discapacitat).


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Major d’edat. Persones sensibilitzades amb aquest col·lectiu, amb capacitats per mostrar empatia cap a les seves difilcutats i proporcionar-lis motivació pel desenvolupament de les seves habilitats.


FUNCIONS

Acompanyaments, suport en el tallers, sortides o altres activitats.


ACTIVITATS

Activitats d’oci i temps lliure; gestions o acompanyaments. Atenció domiciliaria o a centres residencials.