DESCRIPCIÓ

Acompanyament, suport en tallers, sortides o activitats i programació i realització de tallers per infants i joves en sistema de proceció de menors.


ÁMBIT

Social i Oci i temps lliure


LLOC

Residència Llar d’es Raiguer, Inca (Mallorca).
Sortides socioeducatives a l’exterior


DIA I HORA

Dins l’horari de temps lliure dels menors:
– durant els períodes vacacionals: tot el dia de 09’00 a 21’00 inclosos cap de setmana.
– durant els períodes no vacacionals: horabaixes de 16’00 a 20’00 i caps de setmana. 


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Infants i adolescents de 4 a 17 anys que es troben dins el Sistema de Protecció de Menors i resideixen a la Llar d’es Raiguer.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Major d’edat. Persona amb vocació al suport a la infància. Persona alegre, dinàmica, amb imaginació i capacitat d’escolta. Es valorarà experiència en el tracte a menors. Habilitats en gestió de grups i resolució de conflictes.


FUNCIONS

Acompanyaments, suport en els taller, sortides o activitats, programació i realització de tallers.


ACTIVITATS

Activitats d’oci i temps lliure, especialment en esports, teatre, ioga, reforç educatiu, ball, dibuix, idiomes i música. Impartir formació orientada cap els adolescents on treballar: alternatives laborals, recerca de feina,habilitats de vida i ofimàtica.