DESCRIPCIÓ

Recolzament en la gestió i suport en accions puntuals de difusió, captació o comunicació, esdeveniments.


ÁMBIT

Social


LLOC

Seu Fundació Aldaba, C/Bisbe Perelló, nº1 3ª planta, Palma


DIA I HORA

Entre setmana – Matí i horabaixa


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Públic en general.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Major d’edat. Persona dinàmica, flexible amb capacitat d’adaptació a les necessitats de suport que es plantegin.


FUNCIONS

Suport a la gestió.Suport en accions puntuals de difusió, captació o comunicació, esdeveniments.


ACTIVITATS

Suport en : gestió informàtica, captació de recursos, difusió i comunicació.