DESCRIPCIÓ

Acompanyament emocional de les persones amb discapacitat que estan incapacitades legalment i que necessiten establir relacions personals significatives.


ÁMBIT

Oci i temps lliure, Social i Comunitari


LLOC

Mallorca, sense determinar ja que la persona voluntaria pot determinar on realitzar l’activitat. Aquest pot  anar des de visites al centre on viu la persona atesa a sortides i/o altres activitats d’oci.


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí, horabaixa i vespre. Sense determinar ja que la persona voluntària pot triar en base a la seva disponibilitat i les necessitats de la persona atesa. Es demana un mínim d’un contacte mensual.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb discapacitat intel·lectual i incapacitades judicialment.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors d’edat. Amb empatia i compromeses envers el mon de la discapacitat. Persona responsable.


FUNCIONS

Acompanyament emocional de les persones ateses. Establir relacions personals significatives. Visites/sortides i/o altres tipus d’activitats lúdiques.


ACTIVITATS

Es tracta principalment d’un acompanyament emocional i les activitats poden anar des de cridades telefòniques a sortides lúdiques, prestant especial atenció a dates significatives com aniversaris, Nadal, …