DESCRIPCIÓ

Un programa per donar recolzament als diferents serveis de l’entitat.


ÁMBIT

Social, Comunitari


LLOC

Seu F. Ires


DIA I HORA

De dilluns a divendres, matí i/o horabaixa


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones en risc d’exclusió social. Dones victimes de violència de gènere. Infants i Joves


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona amb compromís i disponibilitat. Interés per l’educació.


FUNCIONS

Suport i acompanyament als usuaris/es del servei. Reforç educatiu en activitats grupals. Realització de tallers de temàtica específica. Acompanyament activitats lúdiques. Atenció telefònica.


ACTIVITATS

Totes aquelles on es dona recolzament als diferents serveis de l’entitat. Aquest recolzament podrà realitzar-se donant cobertura a les necessitats demandades pels diferents projectes i/o elaborant projectes singulars que puguin esser replicables/aplicables i que aportin un valor afegits a les prestacions que s’ofereixen des dels serveis a les persones i famílies beneficiaries.