DESCRIPCIÓ

Activitats puntuals de suport i difusió de l’entitat


ÁMBIT

Social i Socio-sanitari


LLOC

Mallorca, depenent de l’activitat


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí i horabaixa, sense determinar ja que  depen de l’activitat realitzada


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Infants, joves, adults i altres col·lectius


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones amb motivació a cap a la feina en equip. Persones dinàmiques i engrescadores que passin gust d’ajudar.


FUNCIONS

Suport al personal de les activitats.
Atenció als participants.


ACTIVITATS

Tallers i activitats puntuals, difusió de les activitats de l’entitat.