DESCRIPCIÓ

Suport al personal del servei a l’estudi.


ÁMBIT

Social i educativo


LLOC

Primària: CEIP Coll d’en Rabassa, Palma.
Secundària:Casal Son Parera, Molinar


DIA I HORA

Ed. Primària: grups de 2h. setmanals en 2 dies.
Ed. Secundaria: grups de 3h. setmanals en 2 dies.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Infants i joves d’educació primària i secundaria.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors d’edat (+18 anys) amb ganes de fer feina amb infants i joves.
Experiència o formació en tasques de suport a l’estudi.


FUNCIONS

Suport al personal del servei de suport a l’estudi. 
Facilitar als infants i joves suport en la realització de les seves tasques.


ACTIVITATS

És tracta d’un espai per a realitzar els deures de l’escola i reforçar alguns aspectes del seu aprenentatge.