DESCRIPCIÓ

Acompanyament dels pacients adults en la fase terminal de la malaltia i les famílies + permetre el descans del cuidador principal


ÁMBIT

Social i Socio-sanitari


LLOC

Mallorca, sense determinar ja que depen del domicili de la persona atesa-


DIA I HORA

Entre setmana  -Matí i horabaixa. Sense determinar ja que depen de la disponibilitat de la persona voluntària i la persona atesa.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Malalts supervisats a casa per l’ESAD (Equip de suport a domicili)


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona amb habilitats socials i capacitats per a realitzar acompanyaments. Persona seriosa, compromesa i amb seny. És important tenir discreció i confidencialitat.


FUNCIONS

Acompanyament de les persones ateses en la fase terminal de la malaltia i les seves famílies. Permetre el descans del cuidador principal.


ACTIVITATS

Acompanyaments, escolta activa i d’acord amb les circumstancies també entreteniment.


Aneu a la barra d'eines