DESCRIPCIÓ

Entrevistes a persones amb dificultats econòmiques i tasques administratives derivades


ÁMBIT

Social


LLOC

Seu de Creu Roja – Palma


DIA I HORA

De dilluns a divendres de 09’00 a 15’00h (mínim 3 hores)
Dilluns de 15’00 a 18’00h.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb dificultats econòmiques per a cobrir les seves necessitats bàsiques.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors de 18 anys amb capacitat d’empatia. escolta activa i amb sensibilització cap al col·lectiu de persones en situació de vulnerabilitat. 
Persones amb capacitat d’adaptació, de flexibilitat i treball en equip.
Es valorarà formació en atenció a persones en l’àmbit social i en tasques administratives. 


FUNCIONS

Atenció psicosocial individual, per a la detecció de necessitats i resposta a les mateixes.


ACTIVITATS

Tasques administratives: registre en base de dades, recollida de documentació, lliurament d’ajuts, inscripció a tallers.
Realització d’entrevistes individuals d’atenció social.