DESCRIPCIÓ

Primera atenció personal a demandats de suport dels serveis de Creu Roja i valoració per organitzar les intervencions cap a les persones


ÁMBIT

Social


LLOC

Seu de Creu Roja – Palma


DIA I HORA

En horaris de matí de dilluns a divendres


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb vulnerabilitat social. Es tracta d’atendre persones que acudeixen a Creu Roja per sol·licitar la cobertura d’alguna necessitat.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors d’edat amb sensibilitat cap a les situacions de dificultat social, compromesos, amb capacitat d’escolta activa i empatia, amb ganes de treballar en equip. 
Es valorarà formació i/o experiència en l’àmbit social.
Coneixement i maneig ‘eines informàtiques.
Creu Roja oferirà formació específica a totes les persones voluntàries abans de la seva incorporació.


FUNCIONS

Oferir acollida a presones que acudeixien a Creu Roja per sol·licitar cobertuda de les seves necssitats.


ACTIVITATS

Recollida de dades i emplenament de la demanda. Facilitar una primera informació sobre les possibilitats que Creu Roja ofereix davant les demandes plantejades. Facilitar cita per a una valoració. Tot això en un clima de confiança i proximitat, des de l’escolta activa.
Registre de les demandes a aplicacions.
Facilitar cites d’atenció i valoració. 
Informació de recursos interns i externs.