DESCRIPCIÓ

Gestió del voluntariat i suport tècnic


ÁMBIT

Social


LLOC

Mallorca , Menorca i Eivissa. A determinar depenent de l’activitat.


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí, horabaixa i vespre. Sense determinar ja que depen de l’activitat.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Població general.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona responsable i amb compromís cap l’entitat i la tasca voluntària.


FUNCIONS

Gestió del voluntariat o suport tècnic


ACTIVITATS

Participar en els programes i accions de voluntariat de l’entitat.
Representar a l’entitat a esdeveniments i activitats.