DESCRIPCIÓ

Atenció a persones en possibles situacions d’emergència i salvament marítim.


ÁMBIT

Sociosanitari


LLOC

Mallorca, Menorca i Eivissa. Espais públics, sense determinar ja que depen de l’activitat.


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí, horabaixa i vespre. Sense determinar ja que depen de l’activitat.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Població general


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona amb la formació de primers auxilis.
Preferible formació en l’àmbit sanitari.
Persona responsable i amb compromís cap a l’entitat i l’acció voluntaria.


FUNCIONS

Atenció a persones en possibles situacions d’emergències durant dispositius per activitats d’oci..
Participar en el salvament marítim de persones.


ACTIVITATS

Accions de suport a emergències en activitats d’oci.
Operacions de salvament marítima i acollida a persones arribades en pastera.