DESCRIPCIÓ

Preparació de materials de campanyes de salut. Acompanyament a persones amb pauta terapèutica i escolta telefònica amb persones amb crisis emocionals.


ÁMBIT

Sociosanitari


LLOC

Seus de Creu Roja


DIA I HORA

Sense determinar ja que depen de la disponibilitat de la persona voluntaria.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Població general.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona compromesa i responsable, amb capacitats d’escolta activa i empatia. Per accions de salut emocional, es preferible formació psicològica, però no imprescinble.


FUNCIONS

Participar en campanyes de salut, mantenir conversa telefònica amb persones amb crisis emocional i acompanyar a persones amb pauta terapèutica.


ACTIVITATS

Preparació de materials de difusió envers campanyes de salut.
Acompanyament i ajuda a persones a seguir la seva pauta terapèutica (indicacions donades pels metges envers medicacions i tractaments)
Escolta activa telefònica a persones amb crisis emocional