DESCRIPCIÓ

Suport a sortides, acompanyaments i activitats a persones majors.


ÁMBIT

Social


LLOC

Illes Balears, sense determinar però principalment seu de creu roja i domicilis persones ateses.


DIA I HORA

Sense determinar ja que depen de la disponibilitat de la persona voluntaria i atesa.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones majors de 65 anys.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones amb capacitat d’atendre i empatitzar amb persones majors.
Persones respectuoses, amb capacitat de compromís i responsabilitat.


FUNCIONS

Suport i acompanyament a sortides i gestions o per pal·liar situacions de soledat. Entrega de productes de suport.


ACTIVITATS

Acompanyaments  socials, acompanyaments per a la realització de gestions i suport a sortides lúdiques.