DESCRIPCIÓ

Realitzar acitvitats de valors positius i tenir cura dels joves durant el reforç escolar i activitats lúdiques.


ÁMBIT

Social i Oci i temps lliure


LLOC

Mallorca, Menorca i Eivissa. Escoles i instal·lacions de Creu Roja depenent de l’activitat.


DIA I HORA

Tota la setmana – Habitualment horabaixa.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Joves de 10 a 18 anys


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Preferible persones menors de 30 anys.
Persones responsables i amb compromís.
Facilitat per la gestió de grups.
Requerida certificació negativa del registre de delictes sexuals.


FUNCIONS

Inculcar valors positius, tenir cura dels menors atesos.


ACTIVITATS

Activitats d’oci que promoguin valors positius respecte a la igualtat, medi ambient, igualtat de drets, …
Cura i supervisió dels menors atesos durant les activitats.