DESCRIPCIÓ

Cura de nins hospitalitzats, realització de tallers


ÁMBIT

Social, Socio-sanitari i Oci i temps lliure


LLOC

Hospital de Son Llàtzer i Son Espases


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí, horabaixa i vespre. Sense determinar ja que depen de la disponibilitat de la persona voluntaria.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Infància hospitalitzada.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona responsable i compromesa.
Persona amb facilitat amb el tracte amb els infants.


FUNCIONS

Tenir cura dels infants atesos.


ACTIVITATS

Realització de tallers, acompanyament i cura dels infants atesos.