DESCRIPCIÓ

Impartir tallers a dones que exerceixen la prostitució o que són maltractades


ÁMBIT

Social


LLOC

Mallorca. Seu de Creu Roja i espais públics.


DIA I HORA

Principalment matí.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Dones que exerceixen la prostitució.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona responsable i compromesa.
Persona empàtica amb el col·lectiu atés.
Iniciativa i creativitat.


FUNCIONS

Acompanyar a tràmits i gestions o a les activitats organitzades en el projecte de suport a dones  que exerceixen la prostitució.


ACTIVITATS

Activitats lúdiques i complementàries del projecte de suport, a tràmits i gestions personals i coordinació de noves accions amb l’equip gestor del projecte.