DESCRIPCIÓ

Suport a la gestió de projectes de cooperació internacional.


ÁMBIT

Cooperació pel desenvolupament


LLOC

Mallorca oest


DIA I HORA

Dilluns a Dissapte  – Matí.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

 


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

 


FUNCIONS

 


ACTIVITATS