DESCRIPCIÓ

Suport a la gestió de projectes de cooperació internacional.


ÁMBIT

Cooperació pel desenvolupament


LLOC

Mallorca. Creu Roja


DIA I HORA

Dilluns a Dissabte  depenent del projecte – preferentment matins.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Població general, persones de la institució.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona responsable i compromesa.


FUNCIONS

Suport  a la gestió de projectes.


ACTIVITATS

Dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes de cooperació internacional.


Aneu a la barra d'eines