DESCRIPCIÓ

Resums de premsa, edició de vídeos i materials de difusió


ÁMBIT

Social


LLOC

Mallorca. Seu Creu Roja


DIA I HORA

Dilluns a Dissabte – Matí. Sense determinar ja que depen de la disponibilitat de la persona voluntaria.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Personal tècnic i voluntari de la institució.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona responsable i compromesa. Interès amateur en fotografia digital.


FUNCIONS

Realitzar reculls fotogràfics, no professionals, de utilitat per la institució. 


ACTIVITATS

Participar d’activitats de la organització fent fotografies.