DESCRIPCIÓ

Acompanyament i suort en activitats esportives.


ÁMBIT

Social, comunitari i esporitu


LLOC

Mallorca. CEIP Camilo José Cela, poliesportiu Germans Escales, poliesportiu Xavi Torres, piscina Campusesport UIB.


DIA I HORA

Atletisme: Dimarts i dijous de 17’30 a 19’00h a CEIP Camilo José Cela.
Futbol: Dimecres i divendres de 17’30 a 19’00h a CEIP Camilo José Cela.
Natació:
Dissabtes de 12’30 a 14’30h al poliesportiu Germans Escalas.
Dissabtes de 12’45 a 14’45h a la piscina del Campusesport.
Dissabtes de 13’00 a 15’00h al poliesportiu Xavi Torres.
Totes les activitats es realitzen d’octubre a juliol.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb discapacitat psíquica i/o pluridiscapacitat.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones responsables i compromeses.
Persones interessades en el món de la discapacitat i l’esport.


FUNCIONS

Acompanyament i suport durant les activitats esportives.


ACTIVITATS

Activitats de: atletisme, futbol i natació.