DESCRIPCIÓ

Acompanyament a les activitats que s’organitzen des dels diferents serveis i atenció personalitzada a les persones amb Discapacitat Intelectual.


ÁMBIT

Social


LLOC

Centre de dia. Manacor


DIA I HORA

De dilluns a diumenge de 09’00 a 20’00h. A definir depenent de la persona atesa.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb discapacitat intel·lectual a partir de 21 anys amb necessitats de suport alt.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors de 18 anys dinàmiques, compromeses, flexibles i amb sensibilitat social.


FUNCIONS

Acompanyament a les activitats q i atenció personalitzada a les persones amb Discapacitat Intelectual


ACTIVITATS

Sortides a la comunitat, activitats d’oci i temps lliure, esportives, excursions i viatges.