DESCRIPCIÓ

Suport a les activitats d’oci i temps lliure


ÁMBIT

Oci i temps lliure


LLOC

Palma, Inca, Marratxí i Santa Margalida.


DIA I HORA

De dilluns a divendres de 09’00 a 14’00h, Durant les vacances de Nadal, pasqua i estiu.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb discapacitat intel·lectual.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones empàtiques, amb capacitat de treballar en equip i interessades en el món de la discapacitat.


FUNCIONS

Suport a les activitats


ACTIVITATS

Activitats d’oci i temps lliure: gynkanes, tallers, sortides a la comunitat, teatre i d’altres.