DESCRIPCIÓ

Suport a les activitats d’oci i temps lliure al Club d’Oci de Palma


ÁMBIT

Oci i temps lliure


LLOC

Centres Magenta. Son Gibert. Palma


DIA I HORA

Dissabtes de 10’00 a 17’00h


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, des de l’edat infantil a l’adultesa.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones empàtiques, amb capacitat de treball en equip i interessades en el món de la discapacitat. Es rebrà formació específica.


FUNCIONS

Suport a les activitats. Les persones voluntàries sempre estan acompanyades i guiades per personal contractat per l’entitat.


ACTIVITATS

Activitats d’oci i temps lliure: gynkanes, tallers, sortides a la comunitat i teatre, entre altres