DESCRIPCIÓ

Suport a les activitats d’oci i temps lliure


ÁMBIT

Oci i temps lliure


LLOC

Mallorca nord, Mallorca oest i Mallorca est


DIA I HORA

Dilluns a Dissapte – Mati i horabaixa


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

 


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

 


FUNCIONS

 


ACTIVITATS