DESCRIPCIÓ

Acompanyament de persones en situació de soledat no desitjada mitjançant conversa telefònica.


ÁMBIT

Sociosanitari


LLOC

A l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma o Inca o des de casa de la persona voluntària.


DIA I HORA

A convenir, qualsevol dia de la setmana.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones que han estat hospitalitzades i que pateixen de soledat no desitjada.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors d’edat, que sàpiguen escoltar, que tinguin empatia i que es preocupin per les persones en situación de soledat no desitjada.


FUNCIONS

Mantenir converses telefòniques per pal·liar situacions de soledat.


ACTIVITATS

Cridades per telèfon, a persones que han estat ingressades en el nostre centre on s’ha detectat que sofreixen una situació de soledat no desitjada i que aquesta situació es mantindrà quan tornin a casa seva. Es tracta de cridar-les al manco una vegada a la semana per donar-lis conversa, interessar-se per la seva situació i que es sentin acompanyades malgrat la distància.