DESCRIPCIÓ

Suport des de l’acció voluntària a activitats i col·laboracions socials, ambientals, esportives i culturals organitzades a l’illa d’Eivissa


ÁMBIT

Social, Esportiu, Cultural i Ambiental


LLOC

Depenent de l’acte, a tota l’Illa d’Eivissa


DIA I HORA

Segons activitats en que l’Associació col·labora i doni suport


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones majors, esportistes que participen d’una activitat, persones amb discapacitat, animals i entorns naturals.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors de 18 anys o  majors de 14 anys amb autorització o consentiment dels seus tutors legals i quan hi hagi un responsable major d’edat de l’acció de voluntariat.


FUNCIONS

Depenent de l’activitat: Acompanyament a persones majors, suport en organització d’activitats esportives o culturals, participació de neteja de platges i altres entorns, …


ACTIVITATS

Activitat solidàries i dirigides a l’interès general de caire social, cultural, esportiu o medioambiental a l’Illa d’Eivissa que organitzin altres associacions sense ànim de lucre o l’administració local.