DESCRIPCIÓ

Suport en activitats (tallers, cursos, seminaris, jornades, accions de sensibiltizació) de la promoció de la salut, la interculturalitat i prevenció del racisme


ÁMBIT

Sociosanitari


LLOC

Palma, part forana de Mallorca i seu de Metges del Món a Palma.


DIA I HORA

A concretar per les activitats i la persona voluntària


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones migrants i nouvingudes, població en general, professionals de institucions públiques i del tercer sector i Associacions de persones migrants.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Social, sanitari, general


FUNCIONS

Treball amb equip tècnic i voluntari en la defensa del dret a la salut, la promoció de la interculturalitat i la prevenció del racisme.


ACTIVITATS

Participació en cursos formatius, tallers grupals, acompanyament i seguiment de casos, sensbilització i realització de tallers, seminaris i jornades.