DESCRIPCIÓ

Suport en activitats grupals amb infants de 0 a 7 anys amb risc o transtorns del desenvolupament.


ÁMBIT

Educatiu i Oci i temps lliure


LLOC

Espais destinats a atenció primerenca i entorns propis (escoles, domiciilis,…)


DIA I HORA

De dilluns a divendres en horari concertat principalment els capvespres


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Nines i nins en edats compreses entre 0 i 7 anys amb trastorns  del desenvolupament o risc de patir-los


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona amb motivació per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional. Que tenguin capacitats de donar suport emocional i i adaptació a les persones ateses, i que puguin establir vincles afectius a les persones destinatàries.


FUNCIONS

Suport als professionals en activitats principalment grupals i de dinamització i/o participació dels infants i les seves famílies.


ACTIVITATS

Suport en activitats complementàries com jocs, dinàmiques, contacontes, festes, …