DESCRIPCIÓ

Suport en activitats esportives per persones amb discapacitat funcional, intel·lectual, trastorns de l’espectre autista o del desenvolupament.


ÁMBIT

Social, Esportiu


LLOC

Diferents instal·lacions públiques o privades de Palma. Entre d’altres CEIP Rafal Vell, CEIP Camilo José Cela, Germans Escales, Duet Sport, Son Hugo i Sant Ferran.


DIA I HORA

De dilluns a divendres de 17 a 19h i dissabtes de 9.30h a 13h i de 16 a 17h. L’horari pot variar lleugerament en funció de l’activitat en la que es col·labori.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb diversitat funcional intel·lectual, TEA i/o trastorns del desenvolupament de 10 anys endavant amb diferents graus de necessitat de suport per seguir l’activitat.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona empàtica compromesa amb actitud positiva respecte a les persones destinatàries. És desitjable nocions de l’esport en el que pugui col·laborar. Major d’edat.


FUNCIONS

Suport al professional que realitza les sessions esportives i a les persones esportistes, especialment aquelles que tenguin més dificultats en el desenvolupament de l’activitat.


ACTIVITATS

Sessions esportives setmanals i activitats puntuals dirigit a l’equip de voluntariat. En cas que hi hagi interès també es pot participar en activitats puntuals de la pròpia entitat.