DESCRIPCIÓ

Acompanyament en activitats d’oci esportiu per persones amb discapacitat funcional, intel·lectual, trastorns de l’espectre autista o del desenvolupament.


ÁMBIT

Social, Esportiu, Oci i Temps Lliure


LLOC

Variable segons l’activitat.


DIA I HORA

Durant període escolar horabaixes o caps de setmana. A l’estiu, entre setmana de 9 a 14h.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb diversitat funcional intel·lectual, TEA i/o trastorns del desenvolupament


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona empàtica i compromesa, amb actitud positiva a les persones destinatàries de l’activitat. És desitjable algunes nocions d’activitats esportives i d’oci. Major d’edat. 


FUNCIONS

Suport al professional que realitza les activitats i a les persones  participants, especialment aquelles que tenguin més dificultats en el desenvolupament de l’activitat.


ACTIVITATS

Activitats d’oci i esport puntuals complementàries al Servei d’Esport de l’entitat.