DESCRIPCIÓ

Suport en activitats físico-esportives amb gent gran.


ÁMBIT

Social, Esportiu


LLOC

Espais públics de Palma de les barriades de Santa Catalina-Sa Feixina, Son Cladera, Son Rullan i Sant Agustí.


DIA I HORA

Entre setmana de 9.30 a 11.30h


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Gent gran resident de les barriades amb bona autonomia.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona empàtica i compromesa amb actitud positiva envers les persones grans. És desitjable interès o coneixements de l’àmbit de l’activitat física. Major d’edat.


FUNCIONS

Suport als professionals i a les persones que participen de les activitats físico-esportives. Col·laborar en activitats comunitàries que puguin organitzar-se en el projecte.


ACTIVITATS

Sessions físico-esportives setmanals i activitats organitzades per l’equip de voluntariat. Si hi ha interès també es podrà participar d’activitats puntuals de l’entitat.