DESCRIPCIÓ

Activitats lúdiques i educatives per a infants a escoles d’estius, suport escolar i hospitalització. També activitats d’atenció a famílies.


ÁMBIT

Social


LLOC

Seu Creu Roja de Palma


DIA I HORA

Activitats de matí i horabaixa, depenent de l’activitat i el servei a les famílies. Accions d’oci i temps lliure a escoles d’estiu, segons calendari establert.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Pares i mares de infants que requereixen un suport competencial i social. Infants hospitalitzats i participants d’activitats lúdiques o educatives.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona amb proactivitat, responsabilitat, capacitat dinamitzadora de grups i creativitat.
Valorable formació relacionada amb infancia i família. Es requerirà certificat negatiu delites sexuals


FUNCIONS

Dinamització de grups, atenció social a persones usuàries i elaboració de jocs, materials i dinàmiques pel colectiu familiar o infantil.


ACTIVITATS

Atenció social a famílies. Dinamització d’activitats d’oci i temps lliure com les escoles d’estiu. Ajuda a la ciber aula de l’hospital i a activitats d’Èxit escolar.