DESCRIPCIÓ

Programa per donar suport al Centre Socieducatiu de l’entitat


ÁMBIT

Oci i temps lliure, Educatiu


LLOC

Verge de lluc i/o Rafal Nou


DIA I HORA

Durant el curs escolar:

Verge de Lluc: dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 15.30h a 17.30h (primària); Dilluns i dimecres de 17.30h a 19.00h (secundària)

Rafal Nou: dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 16.00h a 18.00h (primària)


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Infants i adolescents de les pròpies barriades o pròximes, d’entre 6 i 15 anys.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors de 18 anys, amb sensibilitat en el tracte cap als menors.

Amb formació o experiència en l’àmbit educatiu, social o de l’oci i temps lliure (encara que no és imprescindible).


FUNCIONS

Donar suport en les activitats dutes a terme en el centre socioeducatiu.


ACTIVITATS

Reforç escolar i/o activitats de lleure.