DESCRIPCIÓ

Programa per donar suport a l’àrea Comunica de l’entitat


ÁMBIT

Cultural


LLOC

De manera general, l’activitat voluntària es realitzarà a la seu de l’entitat: C/Guillem Galmès, 2, entresòl 1ª, CP 07004 Palma (Illes Balears).


DIA I HORA

Les reunions de coordinació entre la responsable de l’àrea i les voluntàries es programaran els dilluns de 18h a 20h.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Població en general que segueixi l’activitat de Ben Amics.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

A més del perfil definit al pla de voluntariat, es requerirà tenir habilitats, coneixements i experiència en alguna de les següents matèries:

– Gestió de Xarxes Socials.- Marketing. – Periodisme. – Lingüística. – Audiovisuals. – Fotografia. – Edició o disseny gràfic. – Altres estudis o experiències similars.


FUNCIONS

Les persones voluntàries d’aquesta àrea passaran a formar part de la comissió de comunicació de l’entitat. Faran feina en equip i de manera coordinada amb la resta de persones de la comissió per tal que l’entitat pugui tenir coherència i impacte cap a l’exterior.

La persona voluntària, depenent de les seves habilitats, coneixement i experiència, s’encarregarà de certes tasques de la comissió, aquestes estan emmarcades dins els objectius de l’àrea i es decidiran en les reunions de la comissió. Podran ser: redacció i coordinació del pla de comunicació, actualització de link tree, disseny de cartelleria, redacció de notes de premsa, etc.


ACTIVITATS

L’objectiu d’aquesta àrea és gestionar, actualitzar i crear els continguts tant de les xarxes socials com de la mateixa web per tal de fer arribar les accions i projectes de Ben Amics més lluny.

Es participarà en l’elaboració de comunicats de l’entitat i notes de premsa, les relacions amb mitjans de comunicació per a facilitar i millorar la projecció exterior de l’Entitat, la redacció de la postura de l’Entitat en temes d’actualitat, sota el criteri de Presidència, amb l’objectiu de facilitar a la Junta Directiva un mateix enfocament en els assumptes públic i la gestió de l’arxiu de l’entitat.

A més també es gestionarà butlletí d’activitats/mailing i l’actualització de la base de dades de mails i contactes.

En resum, es farà un seguiment i desenvolupament del Pla de Comunicació.