DESCRIPCIÓ

Programa per donar suport a l’àrea Dinamitza que s’inclou dins l’Espai Jove.


ÁMBIT

Social, Oci i temps lliure


LLOC

De manera general l’activitat voluntària es realitzarà a la seu de l’entitat: C/Guillem Galmès, 2, entresòl 1ª, CP 07004 Palma (Illes Balears). Tot i que, per exemple, en el cas de Campaments i Trobades Joves es pugui realitzar el voluntariat en altres ubicacions.


DIA I HORA

Reunions voluntàries i educadora: dilluns de 9 a 11h voluntàries Grup 1, i de 11 a 13h voluntàries Grup 2.

Grup jove 1: dues voluntàries durant dos divendres al mes de 17 a 19.30h.

Grup jove 2: dues voluntàries durant dos dissabtes al mes de 10 a 12.30h.

Activitats puntuals, campaments i trobades: mínim 2 caps de setmana a l’any.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

L’Àrea Dinamitza s’inclou dins de l’Espai jove, projecte que cerca oferir un lloc segur per les persones joves LGTBI+, tot i que també està obert a persones que no siguin del col·lectiu, i que tinguin l’objectiu de compartir des d’una mirada oberta i respectuosa coneixements, reflexions i experiències entre un grup d’iguals.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

 Es requerirà tenir habilitats, coneixements i experiència en alguna de les següents matèries:

-Coneixements en l’àmbit de lleure (recursos, eines, etc.).

-Experiència en dinamització de grups joves.

-Habilitats com: creativitat, organització, capacitat resolutiva, paciència i actitud d’escolta.


FUNCIONS

Tenint en compte les dates i hores de participació en L’Àrea Dinamitza les funcions quedarien de la següent manera:

– Participació en grup jove: preparació de materials, dinamització del grup i valoració de l’activitat.

– Reunions voluntàries i educadora: planificació i programació de les activitats joves dels mesos següents.

– Activitats puntuals, campaments i trobades: elaboració, dinamització i avaluació de continguts per a joves.

De mitjana, el grau d’implicació serà d’entre 7 i 9 hores mensuals per persona voluntària.

Així bé, en certs mesos de l’any com poden ser octubre i novembre o juny i juliol, el nombre d’hores de participació de les persones voluntàries podrà ser major.

 


ACTIVITATS

L’Àrea Dinamitza s’inclou dins de l’Espai jove, projecte que cerca oferir un lloc segur per les persones joves LGTBIQ+, tot i que també està obert a persones que no siguin del col·lectiu, i que tinguin l’objectiu de compartir des d’una mirada oberta i respectuosa coneixements, reflexions i experiències entre un grup d’iguals.

Així bé, el voluntariat que participi de l’Àrea Dinamitza donarà suport a l’educadora responsable de l’Espai Jove, en tasques com l’elaboració de continguts per les activitats, alhora que les dinamitzarà i avaluarà.

També deixar clar que el rol de les persones voluntàries en aquesta àrea és de monitoratge. A més, el voluntariat en aquesta àrea suposa participar en Campaments i Trobades joves que es puguin realitzar a Ben Amics.