DESCRIPCIÓ

Programa per donar suport a les persones i famílies monoparentals vinculades a la Fundació.


ÁMBIT

Social


LLOC

Seu de l’entitat, carrer Montevideo, 6 Palma


DIA I HORA

Ocasionalment 2 o 3 vegades a la setmana. Tot l’any


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones entre 18 i 60 anys que no disposen de vivenda o en procés de pèrdua de la mateixa i que estiguin fent feina o en recerca de feina dins un itinerari sociolaboral.
Perfils prioritaris dones amb un o dos fills amb ajudes econòmiques i seguiment amb serveis socials.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Majors d’edat i cal aportar certificat de no estar inscrits en registre de delinqüents sexuals


FUNCIONS

Acompanyament de les persones usuàries dels pisos tutelats com a intermediació en els processos socials comuns en les que necessiten ajuda y/o assessorament en el dia a dia.
Visites programades als habitatges per garantir que es compleix la normativa d´us dels espais i la convivència.


ACTIVITATS

Acompanyament de les persones usuàries i visites programades al habitatge