DESCRIPCIÓ

Programa per donar suport a les persones i famílies monoparentals vinculades a la Fundació.


ÁMBIT

Social


LLOC

Seu Patronat Obrer

 C/ Montevideo, 6 Palma


DIA I HORA

Segons necessitats


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones o famílies monoparentals sense recursos econòmics i vinculades a la Fundació Patronat Obrer en matèria de formació o serveis.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

1.- Disposar d’experiència en el tracte de famílies multiproblemàtica

2.- Tenir coneixements dels recursos socials i culturals del territori.


FUNCIONS

1.- Revisar periòdicament l’immoble

2.- Acompanyament i assessorament als recursos derivats de la treballadora social del programa.


ACTIVITATS

1.- Assistència a les reunions pel bon seguiment del programa

2.- Assistència a reunions de coordinació i seguiment amb altres voluntaris del programa, així com a altres convocatòries del voluntariat de la Fundació Patronat Obrer.

3.- Col·laboració amb els actes lúdics i/o representatius de la Fundació.