DESCRIPCIÓ

Programa per atendre i gestionar el banc d’aliments


ÁMBIT

Social


LLOC

Seu Patronat Obrer.  C/ Montevideo, 6 Palma


DIA I HORA

de 8’00 h. a 13’30 h. durant tot l’any


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Població sense recursos econòmics, vinculats a la Fundació per la realització de cursos i/o atesos al servei d’orientació


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones amb capacitat organitzativa i experiència en clasificació i entrega d’aliments


FUNCIONS

Organitzar, recepció d’aliments, classificació, emmagatzematge i entrega als beneficiaris


ACTIVITATS

Organitzar, recepció d’aliments, classificació, emmagatzematge i entrega als beneficiaris