DESCRIPCIÓ

Programa per donar suport a l’entitat a les tasques administratives


ÁMBIT

Social


LLOC

SEU GENERAL DE CÀRITAS MALLORCA C/ Seminari 4, 07001 de Palma


DIA I HORA

Entre setmana, matins


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Població general


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones (+18 anys) amb formació i /o amb habilitats en tasques administratives, econòmiques, organitzatives, etc. Coneixement de programes informàtics adients, en principi bàsics


FUNCIONS

Suport a tasques de l’equip d’administració ( comptabilitat, justificacions econòmiques, arxiu, biblioteca , etc. )


ACTIVITATS

– Arxiu de documentació administrativa
– Suport a tasques de comptabilitat
– Manteniment de biblioteca
– Arxiu de correu ordinari
– Digitalització d’informació
– I d’altres que puguin sorgir