DESCRIPCIÓ

Programa per l’atenció de persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió que necessiten d’un suport en el seu procés d’empleabilitat


ÁMBIT

Social, Comunitari, Educatiu


LLOC

PALMA C/ Socors 20A , 07002
INCA C/ Avinguda Reis Catòlics 90, 07300
MANACOR C/ Rector Caldentey 2, 2º, 07500
I ALTRES INDRETS DE MALLORCA


DIA I HORA

DIFERENTS A PALMA I POBLES DE MALLORCA


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió que necessiten d’un suport en el seu procés d’empleabilitat de cara a la incorporació al mon laboral , des d’un nivell prelaboral i per tant molt bàsic fins a la inserció a través de contractes de feina


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones adultes (+18 anys) formades a nivell tècnic i metodològic : saber, saber fer, saber estar i saber ser.
Pot englobar un perfil molt plural en quan a coneixements i competències formatives (cuina, neteja, cuidadors, idiomes, eines informàtiques, etc.)
Persones amb habilitats comunicatives i relacionals, així com d’escolta i empatia.
Tenir present que hi ha perfils més relacionats amb accions de formació i altres més relacionats amb accions d’orientació i inserció laboral


FUNCIONS

Millorar les condicions d’accés al mercat de treball de les persones que participen als diferents projectes, afavorint la inserció laboral i la inclusió social .
Acompanyar els processos de les persones que participen als projectes formatius i/o d’orientació labora


ACTIVITATS

– Acollir, informar i orientar a persones en demanda laborals, sobre recursos i serveis d’ocupació,
– Recerca i gestió d’ofertes de feina d’empreses i/o empleadors ( públiques i privades)
– Registre de les intervencions als programes informàtics
– Acompanyar les persones en el seu procés personal des dels diferents espais ( tallers prelaborals, formacions, espais d’orientació, intermediació, empresa d’inserció )
– Elaborar material de formació i impartir formació general i/o específica d’acord als continguts plantejats
– Participar en processos de selecció de participants a cursos, feines, …
– Col·laborar en activitats grupals i institucionals (formacions, encontres, …)
– Sensibilitzar i transmetre el treball que es du a terme des del programa