DESCRIPCIÓ

Programa per 


ÁMBIT

Social


LLOC

A la seu general de Càritas Mallorca C/ Seminari 4, 07001 de Palma


DIA I HORA

Principalment matins


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Població en general


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors de 18 anys amb habilitats, formació i experiència en relacions amb empreses i institucionals
Persones amb habilitats per a la comunicació i sensibilització, a partir de les campanyes de l’entitat
Persones joves amb coneixements del funcionament de xarxes socials
Persones amb experiència per a la captació de fons
Persones amb recorregut com a voluntàries per a transmetre vivència i animar altres persones voluntàries


FUNCIONS

Suport a tasques de l’equip de Comunicació: manteniment de notícies a les xarxes socials, elaboració de notícies per a la pagina web, elaboració de materials com fulletons, díptics, cartells , power points de Càritas Mallorca i dels programes que s’impulsen des de l’entitat, documents que serveixen per apropar l’acció que realitza Càritas.
Captació de fons a través de relacions institucionals i amb empreses
Preparar material de campanyes per a fires i mercadets
Organitzar enviament de material de campanyes a parròquies
Transmetre dins i fora de la Comunitat Cristiana les campanyes de sensibilització que du a terme Càritas Mallorca
Donar a conèixer a l’acció de Càritas a escoles, associacions, entitats, etc.
Suport a les accions del voluntariat en general, participant a l’equip de voluntariat
Participació en les formacions bàsiques i de continuïtat per a voluntaris


ACTIVITATS

– Visites a empreses i entitats
– Actualització de informacions a través de xarxes socials ( Facebook, Twitter, Instagram, Youtube…)
– Elaboració de notícies per a la pàgina web www.caritasmallorca.org i manteniment de contingut de la pròpia pàgina.
– Preparació de material per enviar a parròquies, centres, etc. sobre campanyes i memòria de Càritas Mallorca . Informació també per mail
– Xerrades i tallers de sensibilització a centres educatius, associacions, entitats, grups…
– Activitats de formació inicial, general o específica per al voluntariat
– I d’altres que puguin sorgir