DESCRIPCIÓ

Programa per 


ÁMBIT

Social, Comunitari


LLOC

Parròquies de Palma i pobles de Mallorca


DIA I HORA

Diferents a cada barri de Palma o poble de Mallorca


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió ateses per Càritas o derivades d’altres serveis
Persones del territori ( veïns i veïnes ) que participen en accions d’integració i millora grupal i comunitària


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones amb més de 16 anys de l’entorn (poble o barri), actives, participatives i amb iniciativa
Persones compromeses amb la millora grupal i comunitària del propi entorn (veïns, comunitat, ,,,)
Persones empàtiques, amb capacitat d’escolta i treball amb altres grups, associacions, entitats, serveis.
Persones dinàmiques, que creuen amb la participació activa de la ciutadania, per tal de fer participar i facilitar la integració , fer protagonistes els propis veïns i de forma especial aquells que més dificultats d’integració manifesten


FUNCIONS

Acompanyar persones a través de diferents projectes grupals que promouen la integració social de les persones al territori, allà on viuen
Dinamitzar, promoure, fer participar… les persones de l’entorn per tal de facilitar comunitats acollidores, integradores i que volen avançar en les condicions de vida grupal i comunitària.


ACTIVITATS

– Reunions de coordinació i col·laboració entre entitats, serveis, associacions, …
– Participació a activitats grupals i comunitàries
– Dinamització i participació de projectes grupals o comunitaris específics d’un territori
– Planificació d’activitats conjuntes de veïns, grups associacions, … (festes, firetes, mercadets, …), treball en xarxa
– Visites a entitats, serveis, etc.
– Organització d’activitats participatives a diferents nivells i per diferents objectius