DESCRIPCIÓ

Programa per 


ÁMBIT

Social


LLOC

PALMA I POBLES DE MALLORCA


DIA I HORA

DIMECRES MATÍ I CAPVESPRE A PALMA, AMB CITA PRÈVIA


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones en situació de greu desavantatge social i que necessiten informació, orientació i suport relacionats amb l’àmbit jurídic i/o administratiu


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones amb formació com a juristes i/o expertes en determinades temàtiques relacionades amb la jurisprudència o administració


FUNCIONS

Informar, orientar i acompanyar les persones més vulnerables per a que els seus drets com a ciutadans i ciutadanes siguin garantits
Acompanyar estudiants de Dret a través de la Clínica Jurídica en virtut del conveni entre UIB, Col·legi Oficial d’Advocats (ICAIB) i Càritas Mallorca


ACTIVITATS

– Acollida i escolta de la persona
– Estudi de la demanda plantejada
– Informació i orientació jurídica
– Suport en l’obtenció de documentació
– Acompanyar a organismes corresponents en el cas que es consideri necessaris ( dificultats idiomàtiques, incapacitat, …)
– Coordinació amb altres agents que intervenen en el cas
– Connexió i coordinació amb el torn d’ofici
– Seguiment de tot el procediment
– Xerrades formatives i informatives grupals
– Denuncies de vulneració de drets
– Accions d’incidència política