DESCRIPCIÓ

Programa per acompanyar persones i /o unitats familiars en el procés de millora


ÁMBIT

Social, Oci i temps lliure, Comunitari, Educatiu


LLOC

PARRÒQUIES DE PALMA I POBLES


DIA I HORA

DIFERENTS A CADA BARRI DE PALMA O POBLE DE MALLORCA


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones (infants, joves, adults, majors, nuclis familiars, …) en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió ateses per Càritas o derivades d’altres serveis


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones (+16 anys) formades amb competències tècniques, personals, metodològiques i participatives
Persones compromeses, empàtiques, amb capacitat d’escolta
Persones amb habilitats per acompanyar processos personals i/o familiars


FUNCIONS

Acompanyar persones i /o unitats familiars en el procés de millora (maternatge, conciliació familiar, convivència, etc. )
Participar en activitats grupals formatives i/o de promoció de vincles familiars i desenvolupament integral de les persones
Promoure activitats que facilitin el creixement d’infants, adolescents i joves
Acompanyar persones majors en situacions de soledat, aïllament o manca de vincles socials


ACTIVITATS

– Activitats de reforç escolar per a infants i joves
– Projectes de reforç de català per a menors nouvinguts
– Projectes d’activitats i acompanyament en el lleure
– Visites a domicili per a suport familiar
– Visites i acompanyament a persones majors amb problemes d’aïllament i/o soledat
– Altres que puguin sorgir