DESCRIPCIÓ

Programa per acompanyar persones a través de diferents projectes grupals que promouen la integració social de les persones al territori, allà on viuen


ÁMBIT

Social, Cultural, Comunitari, Educatiu


LLOC

PARRÒQUIES DE PALMA I POBLES DE MALLORCA


DIA I HORA

Diferents a cada poble o barri


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió ateses per Càritas o derivades d’altres serveis


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones adultes (+18 anys) formades amb competències tècniques, personals, metodològiques i participatives
Persones compromeses, empàtiques, amb capacitat d’escolta i properes a les persones que acompanyen
Persones dinàmiques i que creuen en la participació, per tal de fer participar i facilitar la integració


FUNCIONS

Acompanyar persones a través de diferents projectes grupals que promouen la integració social de les persones al territori, allà on viuen


ACTIVITATS

– Classes d’idiomes ( castellà, català, angles, alemany, …)
– Tallers específics de nivell bàsic : noves tecnologies, cuina, prevenció de la salut, …
– Tallers d’habilitats bàsiques per a col·lectius específics (dones, persones immigrants, …)
– Activitats grupals al territori que facilitin la interculturalitat, el suport mutu, …
– Activitats conjuntes amb altres entitats, serveis i xarxes del territori