DESCRIPCIÓ

Programa per atendre a persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió que tenen dificultats per a la cobertura de les necessitats d’alimentació, higiene personal o neteja de la llar


ÁMBIT

Social, Comunitari


LLOC

PALMA I POBLES DE MALLORCA


DIA I HORA

DIFERENTS A CADA BARRI O POBLE


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió que tenen dificultats per a la cobertura de les necessitats d’alimentació, higiene personal o neteja de la llar


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors dde 16 anys,  que no necessiten de massa especialització i amb diferents nivells formatius. Joves i adultes, dones i homes de l’entorn o d’altres indrets, que volen implicar-se en el territori on es desenvolupa el servei o sensibilitzades per aquesta necessitat


FUNCIONS

Acollir, escoltar i orientar les persones derivades als diferents serveis i espais
Atendre les persones segons acords de derivació
Acompanyar les persones en el seu procés d’atenció al servei i millora personal / familiar
Sensibilitzar respecte de les campanyes que es duen a terme
Gestió de donacions i/o compres
Gestió de l’organització i manteniment dels diferents espais


ACTIVITATS

Activitats relacionades amb el funcionament del MENJADOR SOCIAL “Sor Isabel Bonnin” situat a Inca
– Acollida, atenció i acompanyament
– Repartiment de Menjar a Domicili
– Repartiment de Menjar in situ
– Recollides i organització de donacions
– Compres a proveïdors, …

Activitats relacionades amb els CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS (CDA) a diferents indrets de Mallorca
– Acollida, atenció i acompanyament
– Obertura, tancament i organització dels espais. Vetllar pel bon estat i funcionament
– Registre del servei
– Reposició de productes, control d’estocs i caducitats
– Recollir suggeriments dels participants
– Informar i sensibilitzar sobre el projecte al territori i les campanyes que es duen a terme
– Organització de tallers formatius
– Participar activament en formacions conjuntes, …

Activitats relacionades amb el repartiment d’aliments a rebots parroquials