DESCRIPCIÓ

Programa per acollir, informar, orientar i acompanyar persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió


ÁMBIT

Sociosanitari, educatiu


LLOC

Palma i pobles de Mallorca


DIA I HORA

Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres 


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones compromeses, empàtiques, amb capacitat d’escolta i properes a les persones que s’acompanya
Persones adultes formades amb competències tècniques, personals, metodològiques i participatives: saber, saber fer, saber estar i saber ser.


FUNCIONS

Acollir, informar, orientar i acompanyar persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió


ACTIVITATS

Acollida, informació i orientació des de les parròquies o llocs d’atenció.
Acollida i atenció telefònica
Registre de la demanda a través del programa informàtic
Informació de recursos propis i externs
Derivació al/ la Treballadora Social de la parròquia, barri o municipi ( SS.SS)
Derivació a serveis específics i/o recursos externs
Contactes telefònics amb altres recursos i/o serveis
Reunions de coordinació amb altres ( serveis, grups, …)