DESCRIPCIÓ

Suport en activitats comunitàries a barriades per conèixer les necessitats i activitats de participació de les persones que hi viuen per fomentar la cohesió social.


ÁMBIT

Comunitari


LLOC

Oficina de Palma


DIA I HORA

Els horaris seran variables segons l’activitat concreta


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Suport a la implantació del treball comunitari. Atenció a població general


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors de 14 anys, amb iniciativa i motivació. autogestió. habilitats de comunicació. Capacitat de lideratge.


FUNCIONS

Participació en la posada en marxa de la unitat mòbil de creu roja per intervenció comunitària.


ACTIVITATS

Concert de visites a barris. Detecció de necessitats als barris. Mobilització de grups a diades de participació. Foment de la feina en grup i cohesió social.