DESCRIPCIÓ

Programa per proporcionar suport a esportistes amb diversitat funcional intel·lectual, i per a hàbits saludables en gent gran


ÁMBIT

Esportiu, Social


LLOC

Totes les activitats es fan a Palma, però el lloc varia segons el dia


DIA I HORA

Integra Esport: de dilluns a divendres, de 17.30 a 19h, i dissabtes, de 9.30 a 13h i 16 a 17h (setembre a juny) i de dilluns a divendres, de 9 a 14h (juliol i agost)

Mou-te: dilluns a divendres, de 9.30 a 11.30 (setembre a juny)


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Integra Esport: persones amb diversitat funcional intel·lectual de 10 anys endavant / Mou-te: gent gran


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Interés per l’esport i coneixements bàsics, empàtica, tolerant, respectuosa, solidaria i compromesa, predisposició per el treball en equip


FUNCIONS

Suport a l’equip tècnic de la fundació en el desenvolupament de les sessions esportives


ACTIVITATS

Proporcionar suport als i les esportistes que participin en l’acticitat, especialment a aquelles amb més dificultat per seguir-la o realitzar-la. Proporcionar suport durant les activitats d’oci i/o esportives complementàries. Donar a conèixer i ser portaveu de la feina realitzada per la Fundació.