DESCRIPCIÓ

Programa de suport en la conversa de llengua castellana i catalana per persones nouvingudes.


ÁMBIT

Social, Educatiu, comunitari


LLOC

Centre Naüm  Son Roca


DIA I HORA

Horari de matí a determinar segons la disponibilitat del voluntariat


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Adolescents nouvinguts cursant PQI de llanterneria climatització domèstica.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Joves majors d’edat amb facilitat i habilitats socials amb adolescents.


FUNCIONS

Ajudar amb la conversa en llengua castellana i catalana a persones nouvingudes.


ACTIVITATS

Mantenir converses individuals en llengua castellana i catalana amb les persones ateses per a que millorin l’idioma i suport individual a altres matèries com matemàtiques.